Välkommen!

Öppnad Zentrab-broschyr

Din förmåga att hantera dig själv är enligt mig den viktigaste förmågan du har. I vårt möte är min vilja att du levererar genom ditt engagemang – för Dig!

Mina huvudområden ligger inom bemötande, kommunikation och medveten närvaro.

Jag arbetar mycket med Lågaffektivt bemötande samt utvecklar en metod som kommer att etableras inom kort. (mer information kommer)

Jag handleder, utbildar och coachar såväl arbetsgrupper som privata individer, med eller utan diagnos inom NPF.

Syftet är att:

  • Stärka dig i mötet med andra människor, livet du lever och öka din kunskap på det sätt du vill och väljer.
  • Skapa en kvalitativ arbetsplats med trygghet för ledare, personal och klienter.
  • Öka medvetenheten av vårt eget beteende, sätt att kommunicera och på vilket sätt det påverkar omgivningen.

Teori kan vi alltid läsa oss till medan bemötandet handlar om vårt eget förhållningssätt och är något vi gör. Känslan där vi är, på riktigt, är vårt redskap och det kan vi endast lära oss genom att praktisera det vi lär oss. Det betyder att jag levererar ”learning by doing”.

För att kunna ge andra människor trygghet behöver du själv vara trygg!

/Anno

Kontakta mig!

Samsyn ger trygghet!

Samsyns syfte är att erbjuda en levande oas som bygger upp en samsyn mellan människor, system och myndigheter.

Presentation av samsynare.