Hem

TILLSAMMANS TAR VI FRAM FÖRSLAG PÅ LÖSNINGAR
SOM GÖR ATT LIVET FUNGERAR BÄTTRE FÖR DIG

Kontakt


BOKA IN ETT FÖRUTSÄTTNINGSLÖST MÖTE

 

Nå resultat


GLÄDJE PÅ VÄGEN


Vår tydlighet i överlämnandet ser vi som en kvittens på att vår överenskommelse nått resultatet du önskar. 

Zentrab.se

Vi levererar innovativa lösningar


GENOM VÅRA KOMPLETTERANDE FÖRMÅGOR KAN VI SNABBT, TILLSAMMANS MED DIG, PRODUCERA/TA FRAM OLIKA ALTERNATIV FÖR DEN LÖSNING DU HAR SVÅRT
ATT HITTA PÅ EGEN HAND. 


• 1. Input
Identifikation: ”Vad är problemet?” Problemformulering genom kartläggning av existerande utmaningar.
Du besvarar coachande frågor, vi lyssnar och får reda på vad du önskar.


• 2. Resultat
”Vad är ett önskat resultat?” Kartläggning samt målformulering.


• 3. Vägval
Innovativa lösningar.


• 4. Output
Vi levererar. Vi tar fram ett antal alternativ.VI TAR VÅRT ANSVAR


Vägen till lösningar sker
i ett nära samarbete med Dig.

Vi säkerställer att vi hör vad Du önskar.

Du delegerar och återkopplar/ger ”feedback”.


Under samarbetet sker utvärderingar, vilket kan innebära att små förändringar eller finjusteringar efter Dina önskningar är vår målsättning.


Vänligen
/Anno Paananen
Verksamhetsansvarig

unsplash