Vision

Hjärtformad diamant.

Zentrab – Visionen är som en ny ideologi

Zentrab integrerar och synliggör olikheter med syftet att ta steg mot ett samhälle där vi lever, vistas, arbetar och existerar sida vid sida i samspel som bygger på respekt mellan varandra. Vi vill vara med och skapa ett samhälle där olikheter kompletterar istället för konkurrerar.

Zentrab är ett företag som består av människor som brinner för människor och är övertygade om att alla människor har sina unika förmågor och företaget ser styrkan i olikheter. Fokus ligger på bemötandet, att finnas bredvid, med fokus på givandet och tilliten till att var och en kan, på sitt sätt.

Zentrab är ett välmående, ärligt, genuint och förankrat företag med fokus på att leva som vi lär. Det är för Zentrab viktigt att de som finns inom företaget känner sig fria i sin egen förmåga, att taket är högt och att det finns en medvetenhet att vi alla tillsammans skapar företaget genom att ta eget ansvar för såväl vår egen som företagets framgång. Alla i hela företaget är viktiga för helheten.

Zentrab erbjuder möjligheter att få föreläsa för den som har ett budskap och som idag inte är etablerad i samhället genom att tillhandahålla en scen eller ett Event minst en gång per år. Urvalet av deltagare görs av Zentrab. Kravet är att aktuell person har samma vision som Zentrab och att det finns en ärlig och genuin ådra som brinner för olikheter i samspel. Människor som idag oftast möter ”stängda dörrar” på grund av olika anledningar prioriteras. Zentrab står för att arrangera detta och allt överskott av biljettintäkterna kommer att gå till givandet som finns med som en fast del i företaget. (Se punkten nedan) Zentrab erbjuder sig också att gratis ”vässa” en debutant som får hålla sin första föreläsning på denna scen.

Ur detta kommer även ”Levande Dokuemtärer” att växa. Det är exakt som det låter. Människor förmedlar sina liv, inget som skall säljas eller marknadsföras mer än personers liv som sig själv. Ofta från destruktivitet till kraft och medvetenhet. Det handlar om att synliggöra människor och hur det är på riktigt, utan prestation och fasader förmedla levande dokumentärer, från sina liv. Detta kommer också att växa och utvecklas så att det sker på olika sätt med samma vision och samma syfte.

Öppna upp ett samhälle med en ny ideologi där bemötandet och olikheter är det som är i fokus.

Zentrab har en integrerad del för givandet och varje år är planen att i framtiden lägga allt överskott från Vi Syns aktiviteter till en fond, där det går att söka medel för olika innovativa aktiviteter som berikar olikheter, synliggör förmågor och som integrerar ett samhälle som bygger på inkludering- På riktigt!

Zentrab öppnar dörrar och ger människor chansen att prova sina idéer när många andra säger nej. Minst två personer varje termin kommer att få gratis coachning/handledning under en period av sex månader för att testa sin egen affärsidé och ifall den är hållbar. Om samarbetet genererar intäkter kommer XX procent av dessa att gå till Zentrab, enligt det samarbetsavtal som skapas i samband med gratis coachning/handledning. Resterande betalas ut som lön.

Zentrab synliggör människor, företag och etablerar plattformar med syftet att öka kunskap om olikheter och minska på de värderingar och fördomar som idag existerar.

Zentrab håller även utbildningar, handledning och workshops inom sin företagsvision om ett samhälle som synliggör olikheter, ökar kunskap, minskar fördomar samt erbjuder material och böcker som berikar och synliggör olikheter. Utbildningar och föreläsningar inom ledarskap, projektmetodik och LAB  lågaffektivt bemötande) med fokus på att vara och känna trygghet för att kunna leverera trygghet och harmoni. Områden är inom bemötandet och fokus ligger på tre rubriker

Kommunikation – Tolkningar och värderingar – Tydlig jag och du sortering

Till detta finns även hjälpmedel och hur dessa används samt verktyg för att skapa välmående individer som levererar och skapar ett välmående företag.

Zentrab kommer även att ha en föreläsarbank med utvalda föreläsare som går att boka genom Zentrab. Detta är basen för ”Levande Dokumentärer”, som hade premiär hösten 2018.

Zentrab kommer även i framtiden att erbjuda praktik för två individer åt gången som vill prova en färdig affärsidé eller vill vara en resurs för företaget. Syftet med detta är att det skall kunna gå över i en anställning med lönebidrag för att sedan bli en avställning eller ett eget företagande. Ett framtida samarbete med FK och/eller Af  samt andra aktörer i samhället kommer att försöka etableras för detta. Detta erbjuds endast de personer som lever med sjukbidrag, riskerar att bli utförsäkrade, får ekonomiskt bistånd och/eller har aktivitetsbidrag.

Zentrab handleder även arbetsplatser och håller utbildning inom kommunikation, bemötande och medling.

Zentrab finns med som stöd för såväl individ och arbetsgivare under en period av sex månader.  (detta gäller de personer som får gratis coachning/handledning under ett halvår via Zentrab ifall deras mål är att få ett arbete)

 Zentrab tillhandahåller stöd för individer som hamnat mellan ”system” och som känner maktlöshet i mötet med dessa olika myndigheter på grund av olika orsaker. För detta finns olika alternativ och kostar en symbolisk summa per månad. Olika upplägg att välja mellan, allt efter behov.

Vi handleder, är med och sorterar, skapar rutiner och följer med som tyst vittne i en djungel som många gånger upplevs svår att förstå. Vi går bredvid och utan att agera åt så finns vi med, som ett stöd. Personerna som ger stöd har själva befunnit sig i liknande situationer och har erfarenhet av känslan av kaos och maktlöshet. De har också kommit ur det och använder erfarenheterna som förmågor i det stöd de ger. Inga råd och inga pekpinnar utan mer som en trygg hamn, då livet hamnat ur fas. Intäkter för detta är öronmärkta till löner och aktiviteter för just denna aktivitet inom Zentrab.

Målet är ett givande och framförallt ett välmående företag, med människor och för människor. Ju större intäkter desto fler kan Zentrab erbjuda gratis stöd, gratis event m.m.  för att i steg två få ännu fler olikheter att integreras i samhället  .. vilket ger fler individer sysselsättning och frihet i sin egen förmåga och samtidigt ökar det intäkterna i Zentrab som då kan erbjuda än mer gratis stöd för att.. om och om igen….

Ett positivt givande ekorrhjul med andra ord….

/Anno Paananen

Kontakta mig!