”Verktygslåda”

Min så kallade ryggsäck består av livet, massor av livserfarenhet och en hel del olika utbildningar.

I min yrkesbakgrund och ”verktygslåda” ingår exempelvis följande utbildningar och erfarenheter:
Arbetsledare/arbetsledning
Avspänning
Coachande ledarskap
Energy Magnet-massör/EMM (Diplomerad)
Diplomerad inom Extended Disc
Friskvårdsterapeut (Diplomerad hos Sverige Hälsan)
Föreläsare
Författarskap
Handledare/handledning ( såväl i projekt som anställd handledare)
ICF Coach (Diplomerad)
Inspiratör
Intensiv medlings utbildning inom NVC
Kommunikation
Konflikthantering
Kreativ visualisering
Ledare i Fritt Flöde, en form av frigörande dans
Ledarskap
Lågaffektivt bemötande (Studio III)
Lärare inom teamträning
Lösningsfokuserad organisationsutveckling
NVC Nonviolent communication
Personlig assistans
Psykologi (20 p)
Projektledning (Kaospiloternas koncept)
Skrattyogainstruktör (Certifierad)
Teater (utbildad inom och ledare)
Utbildare ( i ämnen som kommuniaktion, avspänning, mental träning, projektledning och projektarbete)
Verksamhetsutvecklare

Jag har även anordnat friskvårdsmässa, event och andra projekt.

Plus arbeten som ledare även i yngre år.

/Anno Paananen

Kontakta mig!