Va? – Pratar inte alla som jag?

Hur reagerar du i en miljö där du känner att ingen lyssnar?
Var ligger problemet? Hos dig eller alla andra?
Är det lätt eller svårt att kommunicera, lösa konflikter och låta bli att tolka?

När du fullt ut tar ansvar för dig och ditt sätt att kommunicera så minimeras ”skitsnacket” och det onödiga ”tjaffset” försvinner. Denna föreläsning handlar om vårt sätt att kommunicera., med, om eller åt varandra. Den handlar också om skillnaden mellan tolkningar och observationer och hur du på ett lätt sätt förmedlar det du vill säga, så att du verkligen når fram och hur du lyssnar för att förstå utan att värdera. För att kunna göra det behöver du höra det som sägs bakom orden.

Annos budskap

Att lyssna på riktigt är att glömma sig själv för en stund.
Att tala är att tydliggöra det vi vill få sagt på olika sätt.

Sagt av Anno

”Det är skönt att slippa tolka vad andra försöker säga”

”Orden betyder olika beroende på vem som säger dem – Vi har alla vårt eget språk”

Totalt orädd levererar Anno genom så kallade ”aha-upplevelser. Hon får alla att tänka både en och två gånger. Som människa är Anno karismatisk, levande och full av oväntade inslag. Hon pratar med istället för om, ger inga färdiga svar utan kommer med frågor plus att hon sällan ger råd utan vänder upp och ner på det mesta för att få andra att hitta sig själv och sina egna vägar.

Kontakta Anno Paananen!