Utbildning

Här hittar du utbildningsupplägg för dig och din personal.

Vi fokuserar på det värdefullaste som finns i en arbetsgrupp och på en arbetsplats:
Människan och dennes förmåga att agera medvetet, fokuserat, professionellt och personligt.

Det gör vi genom att vi erbjuder en kompetens som ser och hör mer än det som är synligt.

Vi levererar framförallt genom upplevelser och vill att du som utbildas stärker dig själv i din egen roll genom att reflektera det du upplever. Detta varvar vi med såväl kunskap som små föreläsningar.

Passar perfekt på en kompetensdag.

Genom att göra – känner du – genom att känna – vet du

Vårt sätt baseras mycket på ”learning by doing” där din egen upplevelse är i fokus.

 

Följande utbildningsalternativ finns idag:

Fri i otryggheten
Lågaffektivt bemötande – med fokus på trygghet genom att själv vara trygg!

Det lätta sättet att kommunicera – Vet du hur du pratar?
Olika förhållningssätt inom kommunikationens värld.

Tolkning och observationer – Vad är vad?
Går det att vara neutral eller är det samma som känslokall?

Ett tydligt jag och ett tydligt du blir ett tydligt vi!
Välmående arbetsplatser – går det och hur skapas det?

Kvalitet inom assistans
Det krävs mer än beviljad assistans för att det ska vara kvalitet.

 

/Anno Paananen

Kontakta mig!