Tolkning och observationer – Vad är vad?

Går det att vara neutral eller är det samma som känslokall?

/Anno Paananen

Kontakta mig!