Va? Pratar inte alla som jag? (För personalen!)

En ANNOlunda föreläsning med eller utan efterföljande workshops eller kompetensdag!

När du fullt ut tar ansvar för dig och ditt sätt att kommunicera så minimeras ”skitsnacket” och det onödiga ”tjafset” försvinner.
Du kommer att känna hur allt är lättare, mer meningsfullt och effektivt.
För att komma dit så behöver du veta hur du hanterar dig själv i olika situationer.
Hur reagerar du i en miljö där du känner att ingen lyssnar?
Var ligger problemet?
Hos dig eller alla andra?
Är det lätt eller svårt att kommunicera, lösa konflikter och låta bli att tolka?

Det är lättare att hantera dig själv än att försöka hantera alla omkring dig!

Det egna ledarskapet är ALLTID en möjlighet för Dig!

FÖRELÄSNING (Cirka 90 min)
Det lätta sättet att kommunicera!
Vi behöver veta vad som är osynligt för att kunna möta det som sägs.
Det minimerar onödigt tjafs och minskar konflikter samtidigt som det genererar ärlighet, effektivitet och framgång.

FÖRELÄSNING MED WORKSHOP (Halvdag)
BUDSKAPET är ALLTID samma – Totalt fokus på er – Ni är VIKTIGAST!
På ett ANNOlunda sätt kommer insikter att föras fram. Genom olika övningar och reflektioner öppnas dörrar som kanske tidigare varit låsta. Allt för att förenkla framtida samspel i en miljö som ger energi. Det ökar lönsamheten, arbetsglädjen och engagemanget.

Kommunikation – Medling/konflikthantering – Fokus tolkningar och observationer
Vad är vad och hur gör jag? Varför är det mitt ansvar? Övningar och reflektioner

Kommunikation – Coachande förhållningssätt – Fokus speglingar
Vad är att spegla? Hur gör jag? Vad behöver jag och varför ska jag?

Bli en mästare på att hantera dig själv – Relationen till dig är botten till allt i ditt liv!

KOMPETENSDAGAR (Skräddarsys efter behov)

/Anno Paananen

Kontakta mig!