Kundalini-meditation

Rörelse och stillhet för Dig och Din kropp

Rörelse och stillhet ger Dig känslan av total närvaro i Din kropp precis som den är här och nu.
Du öppnar upp medvetenheten och känner lätt hur Du efter några gånger förhoppningsvis klarar av att släppa Dina tankar helt.

Låt Din nyfikenhet leda Dig – Ge Dig en Annolunda början på Din Dag!

Meditationen sker i fyra steg enligt följande:
1. 15 minuter Lös-ledig – ”skakande”

Slappna av i kroppen, i axlar, nacke och huvud och låt hela kroppen ”skaka”.
Du känner av energierna från fötterna och hur dessa sprider sig i hela Din kropp.

2. 15 minuter Dansande – låt musiken leda och inspirera
Fria rörelser där Du låter hela kroppen röra sig helt fritt.
Känn in och dansa!

3. 15 minuter Stillhet – sittandes eller ståendes
Sitt ner eller stå upp i stillhet – gärna med stängda ögon.
Observera Din egen kropp – inifrån och ut.

4. 15 minuter Liggande – tystnad
Ligg ner med öppna ögon och låt tystnaden bli ett med Din kropp.
Stillheten och tystnaden omsluter Ditt inre och yttre.
Känn i stillheten – var stillheten – känn in tystnaden – var tystnaden.

Våga prova! Välkommen!

/ Anno Paananen

Kontakta mig!