Kommunikation – Medling/konflikthantering

Fokus tolkningar och observationer
Vad är vad och hur gör jag?
Varför är det mitt ansvar?

Övningar och reflektioner.

Kontakta mig!