Sluta bry dig – Börja bry dig om istället!

Anno tar med dig på en av sina resor i livet. Med sig själv som exempel förmedlar hon hur livet format henne och hur hennes nyfikenhet för människors olikheter alltid varit en drivkraft. Som ensamstående mamma till en tjej, med först en diagnos, CP-skada, och i vuxen ålder två till, ADHD och Autism, samt talsvårigheter och lässvårigheter så vill hon förmedla att det går att hitta kraft i det också. Att det många gånger handlar om att se var vi är, vad vi har och vart vi är på väg. Om vi väljer att begränsa oss så är vi begränsade och om vi istället ser nya vägar och vågar tro så hittar vi också lättheten ur svårigheten.

Annos budskap

När vi bryr oss om oss själva orkar vi bry oss om varandra.

Vi ser världen som vi själva är!

Sagt av Anno

”Det som ger mig en närvaro ger mig också en kraftfull energi”

”Det svåra kan lika gärna vara det lätta – fast innan vi är där känns det som svårast”

Anno lever som hon lär och delar med sig av sitt sätt samtidigt som hon öppnar dörrar för hur var och en kan välja för sig. Hennes erfarenheter av livet gör att hon är mångfacetterad och hon förmedlar sitt budskap på ett mycket levande sätt. Hennes livskraft är påtaglig och publiken får exempel på utmaningar och verktyg som är färdiga att användas direkt av den som väljer och vill det.

Kontakta Anno Paananen!