Om du är du så är jag jag – Lätt jö!

När vi är tydliga och starka i vårt eget jag, så kan vi med lätthet låta andra vara starka och tydliga med deras jag.

Anno vill gärna öppna dörrar för det hon kallar det lätta sättet att leva, vara och agera. Allt bottnar enligt henne i en medvetenhet om oss själva och vårt sätt att agera i samspel med omgivningen Att ta ansvaret för sig själv fullt ut är något Anno tror stenhårt på. Utifrån vår egen förmåga kan vi anpassa de förväntningar som existerar så att de går hand i hand med oss själva, utan att vi hamnar i prestation som skapar stress, ångest eller destruktivitet. För att göra det behöver vi helt enkelt förstå oss själva och våra egna val. Det handlar om vårt eget förhållningssätt och ärligheten mot oss själva. Vårt sätt att förmedla oss och även vårt sätt att sätta gränser. Våra egna reaktioner är våra vägmärken och när vi både förstår, känner och upplever lättheten med detta så öppnas en helt ny värld. Viljan att förklara, försvara eller att alltid ha rätt minimeras och vi märker att det oftast är vi själva som stänger ute, de gånger vi känner oss utanför.

Annos budskap

Det lätta är svårt innan det är lätt

Din lätthet finns hos dig – Liksom min finns hos mig

Sagt av Anno

”Ingen annan än du kan få dig att vara du – som du är – På riktigt”

Anno delar med sig, av sitt sätt att vara. Hur hon alltid fått höra att hon har sådan tur, att hon har det så lätt och att hon är så otroligt annorlunda. Är det sanningen? Är hon unik av något slag eller är det så att hon, precis som alla andra, formats av det hon varit med om? Hennes styrka ligger i att hon är kraftfull med sin integritet, har modet att synliggöra sig själv, samtidigt som hon synliggör dig och alla hon möter. Hon lever som hon lär.

Kontakta Anno Paananen!