Möten på riktigt

Zentrab roll-up med budskap
Det handlar sällan om orden du levererar och det är definitivt ingen mirakelmetod som förmedlas av Anno. Hon vill hellre vill öppna upp för en medvetenhet om vad som sker i mötet mellan människor och hur viktigt det är att vi lyssnar inom oss för att förstå att våra egna reaktioner. Hon påstår att det enda du behöver fokusera på är hur du hanterar dig själv i mötet istället för att gå omkring och tro att det är andra människor du behöver lära dig att hantera. Enkelt sagt, upplever du ett problem så är du själv alltid en del av problemet. Hur andra beter sig är sekundärt, hur du själv agerar är oftast primärt. Lätt när vi kan det. Du ska vara du och veta var du har dig själv. Det handlar om ett förhållningssätt enligt Anno. Där du själv äger ditt eget beteende, på det sätt du förmår.

Annos budskap

Din förmåga att hantera dig själv är det viktigaste förmågan du har.
Du ska helt enkelt vara Du – Det är Du bäst på

Sagt av Anno

”Ett tydligt jag och ett tydligt du skapar ett tydligt vi”
”För att lyssna på riktigt så krävs det att vi glömmer oss själva för en stund”

Anno chockerar, skapar reaktioner och framförallt levererar hon aha-upplevelser. Med sin kunnighet och värme skapar hon en genuin och trygg stämning. Hon har en närvaro som är påtaglig, snabb i sitt uttryck och hon är en person som skall upplevas live. Hon vill vara med och skapa ett samhälle där olikheter berikar varandra utan att de ska behöva strida om rätt och fel. Förmågan att möta handlar enligt henne om förmågan att se världen ur flera perspektiv.

Kontakta Anno Paananen!