Synlig fast osynlig – Frikraft

Moha vill skapa en förändring genom att sprida kunskap och öka förståelsen för olikheter. Samtidigt vill hon minimera på fördomar som existerar. Hon vill framförallt visa att det går att leva lycklig, även om det finns en hel del diagnoser med och påverkar. Hon föddes och fick i förlossningen en svår CP-skada, av dyskinetisk art, och i vuxen ålder fick hon även diagnoserna ADHD och Autism. Ingenting stoppar henne utan hon är fullt övertygad om att det finns en mening och ett syfte även för henne i livet. Hon vill synliggöra hur kraften hon känner skapar medvind för henne i hennes liv.

Mohas budskap

Alla kan – Jag som mig och du som dig – Det gäller att verkligen känna det!

Sagt av Moha

”Jag har aldrig känt mig annorlunda – men alltid känt mig unik”

” För mig är olikheter det normala och det annorlunda mer det vardagliga”

 Mohas föreläsning är unik. Hon lever som hon lär och hon är sårbar i sin styrka. Allt hon säger verkar beröra och hennes sätt att hantera sina talsvårigheter gör att det är lätt att fånga hennes budskap. Hon agerar på ett sätt som få idag vågar och hon synliggör hur hon hittar vägar förbi det som många skulle kalla för hinder eller problem. De parerar hon på sitt sätt.

Föreläsaren Moha Frikraft ler mot kameran. Hon har långt, blont hår, uppsatt i en tofs. Hon har på sig ett vitt linne med svart mönster.