Mission

Jag vill så gärna …

Jag vill med glädje så frön för den värld jag tror på, som bygger på lätthet och glädje.
Jag vill så kärlek i alla lägen och i alla sammanhang – speciellt där det existerar hat och rädsla – detta vill jag möta med kärleken, ty för mig är det endast kärleken som kan och kommer att fria alla själar och befria alla hjärtan.

Jag vill ge av mitt överflöd, ty jag vet att överflödet finns så det räcker för alla och blir över – det är bara våra egna begränsade tankar som skapar girighet och ju mer girighet desto mer stoppas överflödet.

Jag önskar att jag har förmågan att med lätthet ta mina medmänniskors sorg och förvandla detta till styrka, erfarenhet och befrielse. Ty våra själar är och förblir rena…

Jag skulle med glädje möta de själar som idag känner sig vilsna och de som av samhället anses som udda och missanpassade – dessa skulle jag ge styrkan i att våga träda fram.
Inom varje individ finns en vacker och skör blomma som med kärlek och omsorg kan växa sig stark.

Jag vill även möta de som nedvärderar andra med kärlek och öppet hjärta – ty den som nedvärderar andra har egentligen själv en brist på öppenhet och lever sitt liv med slutet hjärta – även dem vill jag med glädje befria.

Jag vill skapa en värld där vi alla i en gemenskap kan leva – där våra olikheter kompletterar och där konkurrens och hat har ersatts med samhörighet och kärlek.

Jag har tilliten och vet att allt vi ger också är det vi får – vilket innebär att jag i alla lägen vill välja att vara god och tillmötesgående utan att kväva mig själv eller mina medmänniskor.
Jag vill vara och leva som den kärlek jag är och jag vill förbli sann och öppen i mitt hjärta!

/Anno Paananen

Kontakta mig!