Kurser/utbildning

Exempel på kurser jag erbjuder:

  • Kvalitetssäkring av personlig assistans
  • Ledarutbildning
  • Medling/konflikthantering
  • Lågaffektivt bemötande

/Anno Paananen

Kontakta mig!