Det lätta sättet att kommunicera – Vet du hur du pratar?

Olika förhållningssätt inom kommunikationens värld.

/Anno Paananen

Kontakta mig!