Anno: Att vara

Att vara
Det är okey att känna i livet som är.
Det är okey att följa det som är.
Frågan är hur vi lär oss känna tilliten i det som är?
Hur vi uppnår friheten och befriar oss själva
från våra egna rädslor?

/Anno Paananen