Vision

Jag lever som jag lär.

Att ge
Tjäna människor

Se förmågor
Och öppna dörrar
I samspel
Genom att lyssna
Tro och bejaka
På individens egen förmåga
Som jag vet finns
Hos oss alla
På olika sätt
Om vi ser och lyssnar

/Anno Paananen

Kontakta mig!