Lever du

Livet är här och nu och vi har alla förmågan att öppna upp oss för närvaron i det som är.

Jag anser att livet är en gåva, att vi själva äger vår förmåga att skapa ett liv fullt av mening, glädje, närvaro och livskvalitet genom att vi blir medvetna om att allt hänger på oss själva och de beslut vi tar i livet – medvetet eller omedvetet.

Lätthet eller kaos?
Är livet en lätthet eller är det ett KAOS som består av kamp och strider?
Kan vi på ett enkelt sätt välja våran inställning till livet och få oss att vara mer positiva och närvarande?

Jag vill förmedla enkelheten i det som är och förhoppningsvis ge några enkla verktyg som kan öppna upp för ett mer positivt, närvarande, tillitsfullt och kärleksfullt liv.

Jag anser att livets överflöd finns för alla och att alla bör få ta del av detta – om vi väljer att vi vill.

Du är den som väljer i Ditt liv – Du skapar Ditt liv – det är en av livets gåvor vi alla har.

Vi kan sällan påverka allt som sker i vårt yttre
– men vi kan alltid välja hur vi hanterar det som sker.

/Anno Paananen

Kontakta mig!