Ledarutbildning

Våga vara ledare fullt ut – Hur hanterar du dig i konflikter?

Pratar vi med varandra eller förbi varandra?
När vet jag om det jag säger uppfattas som jag vill?
Hur vet jag om jag själv fattar det som sägs?

En ANNOlunda stund om det lätta sättet att kommunicera!
Vi behöver veta vad som är osynligt för att kunna möta det som sägs.
Det minimerar onödigt tjafs och konflikter samtidigt som det ger rakhet, ärlighet, lyhördhet och lätthet.

Coachande förhållningssätt – Fokus speglingar och det ”lätta sättet” att förstå

 • Speglingar – Är det viktigt och varför?

Vad är en konflikt och hur hanterar du dig själv i konflikter?

Vad är en tolkning och vad är en observation och hur gör du då du ska medla?

Hur är du som ledare?

 • Vilka behov tillfredsställer du hos dig som ledare?
 • Hur ärlig är du som ledare?
 • Vad ser du hos dig och andra ledare?

Möt dig själv ärligt och se hur du kan effektivisera dig och ditt eget ledarskap!

Ämnen vi tar upp i denna utbildning är:
Kommunikation – Hur kommunicerar du?

 • Ordförråd
 • Ordkunskap
 • Rösten
 • Värderingar
 • Beteenden
 • Kroppsspråk
 • Status – Ordförråd
 • Ordkunskap
 • Rösten
 • Värderingar
 • Beteenden
 • Kroppsspråk
 • Status

/Anno Paananen

Kontakta mig!