Kreativitets dag

Workshop med samhörighet, glädje och spontanitet
(Upplägget är på cirka 4 timmar. Max 20 personer)

  • Vi landar i rummet här och nu
  • Presentation (Av mig och dagen/timmarna)
  • Annorlunda presentation av deltagarna
  • Gruppuppgift –Skapa under givna ramar/förutsättningar
  • Redovisning av gruppuppgiften
  • Avslappningsövning (Progressiv avspänning)
  • Kreativitet (Vi skapar i en gemenskap )
  • Avslutning med feed back/återkoppling

Fokus: Kreativitet, positivitet,närvaro, glädje, livskraft!

/Anno Paananen

Kontakta mig!