Tjänster

Person stående på en brygga med en canvas-tavla framför sig. Tavlan har ett speciellt djup och visar just den bilden med personen på bryggan, om och om igen.

Hur hanterar du dig själv?
Äg dig själv och ditt beteende, bli stark i din egen förmåga!
Jag erbjuder en möjlighet du kan ge dig själv.
Gå med känsla från tanke och ord till handling och agerande.

Du är ditt eget verktyg
Jag arbetar upplevelsebaserat med ”learning by doing” (lärande genom att göra).
Lik en spegel får jag dig att se dig själv och får dig att förstå att du är ditt eget verktyg.
Det finns ingen mall, mallen för dig skapar du.
Jag vässar dig, genom att se dig – utan fasader.

I mötet är vi alla människor – varken mer eller mindre
Det är i mötet med oss själva vi lär oss förstå våra egna behov.
När vi är trygga i vår egen identitet kan vi vara oss själva oavsett vem vi möter och vad som sägs.
Om vi börjar forma om oss i mötet med andra så har vi genast tagit steget ifrån den vi själva är.
Vårt jag formas om till ett ”du”. Detsamma gäller då vi känner ett behov av att förändra andra.
Då vill vi att andra tar ett steg från den de är för att bli mer som vi anser att de ska vara.

/Anno Paananen

Kontakta mig!