Samsyn

Vi öppnar upp!
Vi är inga psykologer, handläggare eller beslutsfattare. Vi arbetar inte på några myndigheter, men vi har erfarenheter och är vana att agera som länkar mellan person och myndighet, även mellan myndighet och myndighet.

Vi är medmänniskor med en gedigen erfarenhet i den känslomässiga process som uppstår i kontakten med olika myndigheter.

Vi hjälper dig att sortera och förstå beslut du får/fått via myndigheter, så att stegen framåt förenklas och du vet vad som sker och hur du kommer vidare.

Våra resor har lärt oss om lagar och om förhållningssätt. Vi vill nu finnas här för dig. Våra erfarenheter är våra styrkor. Vi bygger broar mellan individ och system.

/Anno Paananen

Kontakta mig!

Samsyn är ett stöd för samverkan! Bläddra i broschyren:
(Byt sida med pilarna som framträder längst ned till vänster på bilden.)

Samsyns-broschyr