Moha synliggör det osynliga på Bokmässan 28/9-1/10

Moha Frikraft i rosa skor och färgglada kläder. Hon sitter i rullstol utomhus, träden har gröna löv och himlen är blå. Foto Bodil Mattsin
Foto: Bodil Mattsin

Moha Frikraft synliggör det osynliga

Sagt av Moha Frikraft:
Det synliga är att jag sitter i rullstol

Det osynliga att jag har ADHD, Autism och talsvårigheter.

Jag vill sprida kunskap och minska fördomar.

”Allt är möjligt”

Viktiga böcker om bemötande och hur det är att leva som jag.

Välkommen till monter E01-32

Bokmässan, 28 september-1 oktober 2017.

MohaFrikrafts böcker: Synlig fast osynlig - En dotters tankar om sina "pappor" och Synlig fast osynlig - I svaghetens styrka
Beställ gärna Mohas böcker!
Du kan beställa böckerna antingen via Mohas e-postadress synligfastosynlig@gmail.com eller genom att fylla i mitt kontaktformulär. Tack!

/Anno Paananen

Kontakta mig!