Är du utanför arbetsmarknaden? Jag tror på dig, din idé och förmåga.

Som företagare kommer jag satsa stenhårt inför ANNO 2018.
Zentrab kommer förhoppningsvis, under våren, att öppna fler dörrar för människors förmågor. Som mig, i form av manager, mentor, coach, projektledare, människa, arbetsgivare, tror jag på dig, din idé och förmåga.

Du som idag inte möter öppna dörrar vill jag ge en chans.
Har du en idé du vill prova och se ifall den håller på marknaden?
Hör av dig!

Kravet idag är att du befinner dig i gråzonen och utanför arbetsmarknaden.
Att du lever på aktivitetsersättning, riskerar att bli utförsäkrad eller är deltidspensionär eller deltidssjukskriven.

Att du har en idé du vill testa för att på sikt äga ditt eget företagande, i mitt företag liksom.
Jag brinner för olikheter.

Kontakta mig om intresse finns, redan nu!
Platserna är begränsade och jag levererar kvalitet hellre än kvantitet.

Tack!
/Anno Paananen

Kontakta mig!