Kvalitet inom assistans

Det krävs mer än beviljad assistans för att det ska vara kvalitet.

/Anno Paananen

Kontakta mig!