Kvalitet inom assistans

Det krävs mer än beviljad assistans för att det ska vara kvalitet. Personer med NPF diagnoser kräver ännu större medvetenhet om vad som är god och kvalitativ assistans. Jag synliggör olika metoder för att stärka såväl ledare, personliga assistenter samt personen som lever i en beroendeställning.

Syftet med utbildningen är att öka kvalitet och kompetens inom personlig assistans, oavsett diagnos. Praktisk mer än teoretisk.

/Anno Paananen

Kontakta mig!