Handledning

För dig som möter andra människor i ditt arbete 
I mötet är vi alla människor även om det händer att vi ibland tror att vår roll att hjälpa är viktigare än behovet av att vi mår bra själva. Egentligen är det tvärtom.

För att kunna finnas som stöd och hjälp för andra så krävs det att du själv mår bra. En förmåga att kunna lyssna utan att dränera dig själv och en förmåga att kunna hantera dig själv i mötet med andra är avgörande. För att kunna det krävs en medvetenhet och en närvaro som gör att  du kan behålla din egen energi där du är.

Många gånger tror vi att hjälpa handlar om att ge råd eller att göra åt andra mer än att finnas bredvid och vara en tillgång. Vi anstränger oss gärna lite extra för andra och i vår iver så kanske vi agerar lite för mycket för att det ska vara hälsosamt för oss själva.

Regelbunden handledning i en grupp stärker individen samtidigt som styrkor synliggörs, konflikter minimeras, effektivitet skapas och områden utvecklas.

Genom handledning är det lätt att skapa självgående arbetslag som tar ansvar för sig själva, arbetsplatsen och organisationen.

Det skapar helt enkelt välmående arbetsplatser, för alla.
Handledningen sker där deltagarna befinner sig. Fokus ligger helt på medarbetarna.

Upplägg: Alltid learning by doing – Situationsanpassat

Alternativ ett 

Två – tre gånger á 1,5-3 tim/gång – under en period av två/tre månader.

Denna handledning är för att upprätthålla en gemensam handlingsplan på aktuell arbetsplats samt en efterföljande utvärdering. 

Alternativ två

Denna handledning bygger på en längre period som skräddarsys efter arbetsgruppens behov och tar upp ämnen som finns pågående och aktuella i gruppen. Träff ett går ut på att göra en nulägesrapport och ta reda på syftet med handledningen för att på det sättet göra allt levande i nuet. 

Sex gånger á 1,5-3 tim/gång, under ett halvår.

Minimum fem personer

/Anno Paananen

Kontakta mig!