Handledning

För dig som möter andra människor i ditt arbete
I mötet är vi alla människor även om det händer att vi ibland tror att vår roll att hjälpa är viktigare än behovet av att vi mår bra själva.
Egentligen är det tvärtom.
För att kunna finnas som stöd och hjälp för andra så krävs det ett välmående.
En förmåga att kunna lyssna utan att dränera sig själv och en förmåga att kunna hantera sig själv i mötet med andra.

Regelbunden handledning i en grupp stärker individen samtidigt som styrkor synliggörs, konflikter minimeras, effektivitet skapas och områden utvecklas.

Genom handledning är det lätt att skapa självgående arbetslag som tar ansvar för sig själva och organisationen.
Det skapar helt enkelt välmående arbetsplatser.
Handledningen sker där deltagarna befinner sig. Fokus ligger helt på medarbetarna.

Upplägg: Sex gånger á 1,5-3 tim/gång, under ett halvår.

/Anno Paananen

Kontakta mig!