Fri i otryggheten

Utbildning för dig som möter människor i ditt yrke

Ditt eget förhållningssätt avgör och dina förväntningar skapar medvind eller motstånd

Här får du båda sidor på en gång – Moha med sina diagnoser, ADHD,Autism och en CP-Skada på ena ”sidan” och Anno på ”andra sidan” med sina erfarenheter och kompetenser. Hur får dom allt att fungera? Lågaffektivt bemötande – med fokus på trygghet genom att själv vara trygg!

Massor av strategier, verktyg och exempel på hur det som upplevs svårt förvandlas till något som känns lätt.

Det är ingen idé att prestera lågaffektivt bemötande då det handlar om ett sätt att vara och det krävs en enorm medvetenhet om din egen påverkan.  Samtidigt behövs en gedigen verktygslåda med olika strategier för att du ska känna dig trygg , för att därefter kunna ge trygghet till din omgivning. Din egen trygghet är avgörande och tillsammans med kunskap gör du en enorm skillnad för såväl dig och din, din miljö och människorna du möter, privat eller på arbetsplatsen.

Ditt sätt att prata, nyanserna i din röst, orden du använder och ditt sätt att röra dig, allt har betydelse i ditt möte med andra människor.

Moha Frikraft lever själv med tre diagnoser (CP-skada, ADHD och Autism).
Moha vet inte alltid hur men hon vet när en person bemästrar det lågaffektiva bemötandet. Hon har genom åren hittat verktyg som fungerar för henne. På denna utbildning delar hon med sig av sina verktyg inom det lågaffektiva bemötandet och hur hon tillsammans med sin coach och sin arbetsledare hittat vägar som minskar på hennes stresspåslag och ger den harmoni som hon behöver för att kunna känna sig fri. För Moha handlar lågaffektivt bemötande mer om att skapa lätthet än att vara i motstånd. Det handlar om att ha verktyg och rutiner för nästan allt. Omgivningen kan uppleva det som kontroll, medan det för henne är en nödvändighet som ger henne en känsla av trygghet i den otrygghet som ibland hälsar på.

www.synligfastosynlig.se

Anno Paananen är arbetsledare, utbildad i Studio3, handledare, medlare, föreläsare, coach med mera.
Anno brinner för människor och att möta dem exakt där dom befinner sig. Tydlig kommunikation, ledarskap utan att ta över och att se varje individ är hon fenomenal på. Lågaffektivt bemötande för henne handlar om att se syftet istället för att vilja ha rätt. Anno förmedlar både kunskap och olika metoder/verktyg för att kunna uppnå ett möte där individens behov är i fokus, medan vårt eget förhållningssätt alltid är det som är avgörande för resultatet. Hon tar upp ämnen som tolkningar kontra observationer och mycket fokus blir det kring kommunikationen och hur vi kan agera för att vara personliga och professionella utan att vara privata.
www.zentrab.se

När vi klarar av att ta ett nej – på riktigt – utan att reagera, då har vi tagit ett enormt steg mot det lågaffektiva bemötandet. När vi kan leda utan att ta över, synliggöra utan att skapa kaos och veta att vi förmodligen oftast gör fel, utan att det stör oss – ja, då är vi troligtvis lågaffektiva.

Efter en utbildningsdag finns möjlighet till skräddarsydd handledning.
Det går även bra att boka endast handledning, skräddarsytt upplägg och mer individanpassat med händelser som sker i nuet på aktuell arbetsplats, vid intresse och fler frågor, kontakta: anno.paananen@zentrab.se eller synligfastosynlig@gmail.com

Denna utbildningsdag går att få på halv eller heldag.

/Anno Paananen

Kontakta mig!