Ett tydligt jag och ett tydligt du blir ett tydligt vi!

Välmående arbetsplatser – går det och hur skapas det?

/Anno Paananen

Kontakta mig!