Coachning

Du behöver inte prestera för mig, eller ens tycka om mig
– Du ska agera för dig och tycka om dig

Min roll är att få dig att möta dig och dina egna blockeringar för att se dina möjligheter och förmågor. Du ska agera för dig och för att du vill uppnå en förändring. Vad jag tycker är oväsentligt och det du tycker är avgörande.

Jag är alltså ett verktyg som hjälper dig att växa och nå de resultat du vill ha i ditt liv.
Jag är ingen som ger dig råd eller talar om vad du ska göra, hur, när och varför.
Som din coach ställer jag frågor, lyssnar och utmanar dig så att du själv hittar dina svar på vad, hur, varför och när. Jag är helt övertygad om att du redan inom dig har alla svar du behöver.

Pågår just nu

Jag har insett att jag har något i mitt sätt att vara, prata och bemöta som gör att jag når många individer som har olika neuropsykiska diagnoser, såsom ADHD, lättare utvecklingsstörningar, kognitiva svårigheter och olika diagnoser inom Autismspektrat. Olikheter älskar jag och jag möter dig helt utan att värdera då jag anser att du har rätt att vara du och det du tycker ska kännas rätt för dig, inte mig.

Jag älskar att finnas med, gå bredvid och ge coachning och handledning åt människor.

Jag erbjuder även coachning i paket till projektledare som vill vässa sitt eget ledarskap.

Min förmåga är framförallt kommunikation och att vara i ett tydlig JAG och att hantera känslorna vi möter hos oss själva.

Jag tror på riktigt att vi endast kan förändra vårt eget och ta vårt eget ansvar utifrån vår egen förmåga och jag vet att var och en alltid gör sitt bästa i alla situationer.

Även du…

Hos mig är jag din spegelbild, som får dig att känna ditt eget inre utan att behöva försköna eller förminska dig.

Mina styrka är jag, som jag är, min närvaro och min medvetenhet. Jag är helt enkelt jag och du behöver testa mig innan du vet om jag är rätt för dig.

Jag har olika abonnemang och upplägg.

Välkommen!

/Anno Paananen

Kontakta mig!