Coachning

Du behöver inte prestera för mig, eller ens tycka om mig
– Du ska agera för dig och tycka om dig

Min roll är att få dig att möta dig och dina egna blockeringar för att se dina möjligheter och förmågor. Du ska agera för dig och för att du vill uppnå en förändring. Vad jag tycker är oväsentligt och det du tycker är avgörande.

Jag är alltså ett verktyg som hjälper dig att växa och nå de resultat du vill ha i ditt liv.
Jag är ingen som ger dig råd eller talar om vad du ska göra, hur, när och varför.
Som din coach ställer jag frågor, lyssnar och utmanar dig så att du själv hittar dina svar på vad, hur, varför och när. Jag är helt övertygad om att du redan inom dig har alla svar du behöver.

/Anno Paananen

Kontakta mig!