Agnetha Dentback

Under ytan

Allt är inte vad det ser ut att vara, inte vi människor heller. Dålig självkänsla och rädsla för utanförskap, kan få oss själva att såra och göra illa andra människor. Vi kan bli den som mobbar lika gärna som den som mobbas.  Känslan av att ”aldrig passa in”, kan forma hela ens identitet och få förödande konsekvenser. Agnethas liv hamnade bland missbrukare och kriminella. Hon överlevde och vill idag synliggöra sig och sitt liv med syftet att få människor att våga öppna sig och prata om det som många gånger kan kännas svårt.

  • Agnetha vill få människor att känna hopp genom att föra fram betydelsen av förlåtelse och försoning – såväl med andra som med oss själva.
  • Agnetha tror att om vi vågar prata med varandra om det som är svårt, så har vi otroligt mycket att vinna. Kan hon hjälpa en enda människa vid varje föredragstillfälle att öppna sig, ja då är det värt den tveksamhet hon ibland kan känna inför att berätta.

 Agnethas budskap

Döm inte, försök att se vad som finns under ytan – Vi är alla människor, med våra rädslor och tillkortakommanden.

Sagt av Agnetha

”Jag är osäker på om jag kan förmedla vad som är unikt. Kanske är det egentligen ganska allmänmänskliga ting jag är med och synliggör Jag tror själv det unika inträffar först då jag börjar berätta”…

 ”Att beskriva mig själv är näst intill omöjligt. Skriv-älskande, möten-med-människor-älskande, livet-älskande kvinna, med många drömmar kvar”.

Agnethas berättelse berör och öppnar upp för möten mellan människor genom att hon öppet träder fram och berättar.